UČITAVANJE

Unesite za pretragu

* Za napredniju pretragu možete odabrati nekoliko kategorija

Ilirska gradina Guvnine, Lokve-Dubravska visoravan

Pogled iz zraka u našu daleku prošlost, zemlja Ilira. Pogled na Hercegovinu punu sunca ukazat će se Ilirska gradina Guvnine, Lokve-Dubravska visoravan.

Gradina stara oko 5000 godina, iz perioda kasnog eneolitika i ranog brončanog doba. Nalazi se na jednom od tri najdominantnija vrha u mjestu Lokve, kao i na čitavoj visoravni, dubravska visoravan.

Na osnovu rezultata istraživanja lokaliteta izdvojene su dvije faze naselja. Starija faza I ona pripada razvijenom eneolitiku i mlađa faza II koja pripada srednjem brončanom dobu.

Prof. dr. Brunislav Marijanović je radio pokusna iskopavanja 1984 godine, gdje je zaključeno da je gradina bila naselje sa organizovanim stanovništvom. Po mojoj procjeni otprilike zajednica od 300 ljudi je mogla nastanjivati ovaj lokalitet. Tu su pronađeni su ulomci keramike, posude, satirače, žrvnjevi…

Današnji izgled ilirske gradine Guvnine u Lokvama na Dubravskoj visoravni

Ova ilirska gradina je ovalnog oblika na samom vrh, prema dnu je eliptična. Primjetne su tri etape gradine, gdje su vidljivi ostaci fortifikacije, na samom vrhu skoro da su nestali pod talogom zemlje. Idući sa vrha ka dnu gradine, dolazimo do ravnog dijela (terase) ispod kojeg je ogromni fortifikacijski bedem koji je najvidljiviji na zapadnoj strani gradine.

U samom podnožju gradine je bedem vjerovatno iz brončanog perioda. Dosta uništen ali su još uvijek vidljivi i prisutni veliki kameni blokovi, od kojih je rađen suhozid. (Suhozid je građevina od prirodnog kamena bez korištenja vezivnog materijala). Navedeni bedem opasava možda i čitavu gradinu (nisam uspio svu obići). Uglavnom čitavom sjevero-zapadnom, zapadnom, te jugo-istočnom stranom su vidljivi ostaci fortifikacije. Utvrde ili fortifikacije su vojne građevine i konstrukcije namijenjene obrambenom ratovanju.

Njeni tragovi su najupečatljiviji iz zraka, te na taj način imamo jasniju sliku o njoj, njenoj veličini i obliku. Snimak dronom nam omogućava veličanstven pogled iz ovog ugla na fascinantnu ilirsku gradinu Guvnine. Toplo preporučujemo da u nastavku pogledate nesvakodnevi prizor

Još mnogo zanimljivih fotografija, razglednica iz Bosne i Hercegovine pogledajte na našoj facebook grupi:https://www.facebook.com/groups/742955892580054/

Podijeli na:
Oznake:

Ostavite komentar